Organisatie

De stichting is organisatorisch als volgt opgebouwd:

Bestuur
het bestuur wordt gevormd door de  voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de leiding van de stichting. Het bestuur zorgt er onder andere voor dat vrijwilligers geworven, opgeleid en gefaciliteerd worden, dat de stichting vertegenwoordigd wordt en financieel gezond blijft. Daarnaast zorgt het bestuur voor de externe communicatie en de uitvoering van het klachtenbeleid.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

>    Pastoor drs. H. Janssen, voorzitter
>    Drs. G. Eijkhout, secretaris en penningmeester
>    J. van der Zande, algemeen bestuurslid
>    Drs. R. Gerritsen, algemeen bestuurslid.

Coördinator

De coördinator is de centrale persoon in de organisatie. De coördinator is een vrijwilliger die de buddy’s aanstuurt; en hij vormt de schakel tussen de buddy’s en het bestuur intern; en tussen de buddy’s en de cliënten en externe instanties.

Buddy’s
De vrijwilligers van de stichting noemen we buddy’s. De buddy’s vormen de pijlers van het werk, zij zijn het die de hulpvragers (cliënten) ondersteunen. De cliënt wordt geholpen om uit zijn (financiële) problemen te komen. De buddy is van belang om de cliënt weer in zijn kracht te zetten, zodat hij na afloop van het traject van begeleiding weer zelfstandig verder kan. Daartoe krijgt hij/zij een adequate opleiding.