Ontstaansgeschiedenis

De Stichting SchuldHulpBuddy is in 2015 opgericht op initiatief van de gezamenlijke kerken van de gemeente Berg en Dal. Zij kennen elkaar al jaren o.a. vanuit de werkgroep Kerk en Samenleving. Zij zien dat er in gemeente mensen wonen die te maken hebben met schulden. Sommigen van hen komen daar zelf uit, anderen lukt dat niet (meer) op eigen gelegenheid, en zijn gebaat bij mensen in hun omgeving die hen willen helpen om uit die uitzichtloze situatie te geraken.  De vrijwilligers van de Stichting zien het als hun taak om hierin een rol te spelen.

 

Bestuurssamenstelling van de Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal.

Opgericht op 2 december 2015.

Voorzitter: Pastoor Henk Janssen

Secretaris en penningmeester: Gerrie Eijkhout

Lid: Roel Gerritsen

Lid: Jeanette van der Zande