Missie

Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal stelt zich een samenleving voor waarin iedereen zo volwaardig mogelijk – en dus zonder schuldenlast – kan deelnemen.

Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal besteedt aandacht aan individuele inwoners van de gemeente Berg en Dal met een ernstige schuldenproblematiek door hen mee te helpen financiële orde te scheppen en aandacht te hebben voor alle zorgen die daarbij komen. Daarnaast zal de stichting door middel van deelname aan (gemeentelijke) werkgroepen met betrekking tot schuldenproblematiek en armoedebeleid trachten het lokale beleid mee te helpen invullen om armoede en schulden te bestrijden en te voorkomen.