Financiën

Elk jaar – in 2017 voor het eerst – geven we in onze jaarrekening, onderdeel van het jaarverslag, een overzicht van onze cijfers. Zo kunt u zien hoeveel geld wij ontvingen en waaraan we dat hebben besteed.

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting. In de financiële administratie wordt vermeld wat het doel is van het vermogen dat wordt aangehouden en wordt een motivering gegeven over de omvang van het vermogen.

Om de doelen van de Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal te realiseren is geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten om de stichting draaiende te houden. De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende activiteiten:

  • Vergoeding van de gemeente Berg en Dal per traject
  • Fondsenwerving
  • Donaties
  • Giften

Klik  HIER om het beleidsplan als PDF-bestand te downloaden.