Beloningsbeleid

Alle medewerkers werken op basis van vrijwilligheid voor de Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal. Alleen de coördinator ontvangt de maximale vrijwilligersvergoeding van €1.500 per jaar. De buddy’s kunnen hun reiskosten declareren en tevens ontvangen zij per hulpverleningstraject een vergoeding van € 10 voor printkosten, telefoonkosten en dergelijke. Eventuele andere kosten kunnen in principe vergoed worden, maar daarvoor is wel vooraf toestemming van het bestuur voor nodig. De bestuurders voeren hun werkzaamheden volledig onbezoldigd uit. Voor alle vrijwilligers wordt jaarlijks iets georganiseerd om hen te bedanken voor hun inzet, zoals een kerstbijeenkomst of een barbecue.