Beleid

De Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal is in 2015 opgericht op initiatief van de gezamenlijke kerken van de gemeente Berg en Dal en betrokken inwoners. In de gemeente Berg en Dal wonen mensen die te maken hebben met problematische schulden. Sommigen van hen komen daar zelf uit, anderen lukt dat niet (meer) op eigen gelegenheid en zijn gebaat bij mensen in hun omgeving die hen willen helpen om uit die uitzichtloze situatie te geraken.  De vrijwilligers van de Stichting zien het als hun taak om hierin een rol te spelen.

Het beleid van de Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal is erop gericht om de doelstelling van de stichting te realiseren. Daartoe onderneemt het de volgende activiteiten:

  • Het werven van buddy’s
  • Het opleiden en bijscholen van buddy’s
  • Het werven van cliënten
  • Het opstellen en handhaven van de gedragscode.

Op deze pagina vindt u een samenvatting van het beleidsplan van Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal. Als u het volledige beleidsplan in wilt zien kan dat ook. Klik dan HIER om het beleidsplan als PDF-bestand te downloaden.